Banner
Domů Poradna Invalidní důchod
Invalidní důchod PDF Tisk Email

Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách

K sepsání žádosti o důchod nutno předložit na Správě sociálního zabezpečení: (v místě trvalého bydliště)
- platný občanský průkaz (s vyznačeným občanstvím)
- originál výučního listu, dokladů o studiu na středním či vysoké škole
- doklady k prokázání dob zaměstnání (potvrzení od zaměstnavatele, zápočtový list, pracovní smlouvu apod.) – pokud tyto vlastníte
- potvrzení z Úřadu práce o evidenci, případně pobírání dávek hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti (pokud je pobíráte, resp. jste pobíral(a))
- výpis dob pojištění z evidence ČSSZ v případě, že vám byl vyhotoven (pokud nemáte výpis dob z evidence ČSSZ, pokuste se sepsat, od kdy, do kdy a kde jste pracovali od skončení povinné školní docházky)
- doklad o důchodu, který pobíráte, event. jste pobíral(a), včetně osobního listu důchodového zabezpečení (pokud jej vlastníte)
- potvrzení o vedení bankovního účtu
- MUŽI – vojenskou knížku, příp. propouštěcí list z vojenské služby
- ŽENY – rodné listy dětí (originály) – pro zápočet doby péče o děti, uznání jejich výchovy)
- potvrzení zaměstnavatele podle §83 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění + Evidenční list důchodového pojištění (v případě zaměstnání u malé organizace vše potvrdí též SSZ, kde je organizace pojištěna) 

Při sepsání žádosti obdrží žadatel formulář, který potvrdí ošetřující lékař. Tento formulář se předloží LPK (Lékařské posudkové komisy) a ta rozhodne o přiznání částečného nebo plného invalidního důchodu.

Kontakt: www.cssz.cz (dostupné tiskopisy atd.)
               tel: 221924660, 221924661
               fax: 257322104

Info centrum PSSZ (pražská pobočka): 221924614, 221924615, 283104610

Referát přípravného důchodového řízení (pražská pobočka): 271026388

 
přijďte mezi nás vždy:
v pondělí v 16:00 či
ve čtvrtek v 9:00
do Občanského sdružení 3P,
Wuchterlova 11,
Praha 6 - Dejvice
Logopedky OS Klub Afasie Vám odpoví na vaše dotazy ohledně afázie, logopedické péče, skupinových setkání ad.
Banner
KLUB AFASIE
 S využitím Joomla, ionFiles, Kunena