Domů Projekty Poradna Rehabilitace, rekondiční pobyty, lázně
Rehabilitační zařízení logopedickou péčí, rekondiční pobyty a lázně PDF Tisk Email

V důsledku vzniku tzv. Ictových center se v posledních letech výrazně rozšiřují rehabilitační oddělení při nemocnicích , ve kterých probíhá intenzivní rehabilitace včetně logopedické. 

 

Specializované rehabilitační ústavy s logopedickou péčí naleznete zde 

Rekondiční pobyty jsou organizovány
- Sdružením pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách
- Spolek SPOLU S NÁMI (dříve Občanské sdružení Záře)
- Obecně prospěšná společnost Ictus

Lázně

Lázeňská péče je poskytována na základě Návrhu na lázeňskou péči, který vystavuje praktický lékař na doporučení odborného lékaře, event. přímo specialista – neurolog či rehabilitační lékař. Návrh schvaluje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny.

Komplexní lázeňská léčba je poskytována na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře u pacientů se závažným postižením hybnosti, kde lze očekávat od rehabilitace další zlepšení funkce, co nejdříve po odeznění akutního stadia, opakovaná pak do 24 měsíců po vzniku onemocnění.
Dále je při přidružených kardiovaskulárních onemocněních nutné vyjádření internisty,  zda je možné zatížení léčebnou rehabilitací z hlediska srdečně-cévního aparátu.

Při tzv. příspěvkové péči zdravotní pojišťovna hradí pouze náklady na léčbu. Pacient si hradí ubytování, stravování, jízdné. Není mu vystavena pracovní neschopnost, lázeňskou léčbu čerpá v rámci své dovolené.

Lázně s indikací VI/5 ( hemiparezy a paraparezy cévního původu) jsou tyto:
- Dubí
- Janské Lázně
- Karviná
- Velké Losiny
- Vráž
- Mšené (pouze příspěvková péče)

Délka pobytu je 3-7 týdnů, u příspěvkové péče je délka léčení 21 dní.

Omezením lázeňské léčby je opakování mozkové příhody více než 2x, nebezečí embolizace, srdeční nedostatečnost, těžká porucha řeči ve smyslu zejména špatného vnímání pokynů, změny psychiky vedoucí k nespolupráci apod. Pacient nesmí  být inkontinentní.

Dále jsou lázně obecně kontraindikované při všech nemocech v akutním stadiu, včetně infekčních, při nehojících se kožních defektech, dále  pro pacienty se zhoubnými nádory, s nekompenzovanou epilepsií, se závislostí na návykových látkách – včetně kouření.

Je-li nezbytný doprovod  - tedy jedná se o tzv. doprovod vyžádaný lékařem, navrhuje jej obvodní lékař přímo v Návrhu na lázeňskou péči a schvaluje jej opět zdravotní pojišťovna pacienta. Osoba doprovázející pacienta na komplexní lázeňské péči má hrazeno ubytování a stravování zdravotní pojišťovnou tohoto klienta.

Pokud není tento doprovod indikovaný, je možné domluvit pobyt s doprovodem přímo s vedoucím léčebny podle daných smluvních podmínek, bez účasti pojišťovny.

Zdroj: MUDr: Alena Cabalová – Sdružení CMP

 

Klub - skupinová setkání osob s afázií

přijďte mezi nás vždy:
v pondělí v 16:00 či
ve čtvrtek v 9:00 nebo v 11:00
do Občanského sdružení 3P,
Wuchterlova 11,
Praha 6 - Dejvice
mapa

Základní rady pro komunikaci s osobou s afázií

Zeptejte se logopedky
Logopedky OS Klub Afasie Vám odpoví na vaše dotazy ohledně afázie, logopedické péče, skupinových setkání ad.

KLUB AFASIE
 S využitím Joomla, ionFiles, Kunena