Kontaktní osoba:
Mgr. Zuzana Konůpková
tel.: +420 776 754 080
 
 
fb
 
Adresa pro korespondenci:
Branská 360, Praha 9
 
Banner
Domů Afázie Co je afázie
Co je afázie? PDF Tisk Email
Afázie patří mezi nejvážnější a nejkomplikovanější narušení komunikačních schopností. Je to porucha již vybudované řeči, která vzniká následkem ložiskového poškození mozku při cévní mozkové příhodě, traumatu, nádoru, zánětlivých onemocněních apod.
 
Existuje několik typů afázií, jejich příznaky jsou odlišné v závislosti na místě a rozsahu poškození mozku. Žádné dvě osoby s afázií nemají identické potíže a neexistuje tedy ani univerzální postup v terapii, proto se vždy obraťte na klinického logopeda, který vám poradí vhodná cvičení.

Afázie může znamenat potíže s:
- porozuměním - od vážné ztráty porozumění významu slyšených slov, přes obtíže v porozumění složitějším vztahům ve větě, po sníženou schopnost orientovat se v delším projevu či zachytit konverzaci s více lidmi. Poruchy porozumění jsou velmi časté a mohou mít za následek mnohá drobná i vážnější nedorozumění - pokud osobě s afázií řeknete, že Petr praštil Pavla, je dost možné, že za darebáka bude Pavel. Naslouchání řeči je pro osoby s afázií vždy namáhavější a únavnější.
- výbavností slov, pojmenováváním, spontánním řečovým projevem.
 Osoby s afázií mají často obtíže pohotově najít vhodné slovo,
 mohou zaměňovat slova - obvykle slova významově blízká (pro označení talíře může afatik použít slovo hrnek, ale někdy i slovo boty),
 mohou slova komolit (např. čopuchy pro punčochy),
 nebo mohou mít obtíže v sestavení věty a slova řadí za sebe bez ohledu na gramatická pravidla (táta boty nový).
 V nejvážnějších případech může dojít k úplné ztrátě řeči, nebo se může objevit nežádoucí opakování stejné slabiky, slova či sousloví - v takovém případě určitě vyhledejte pomoc klinického logopeda.
- čtením (alexie)
- psaním (agrafie)
- počítáním (akalkulie).
 
Afázie se může vyskytovat souběžně s poruchami řízení naučených cílených pohybů mluvidel či končetin (apraxiemi) nebo i s poruchami rozeznávání zvuků, objektů či tváří (agnóziemi).
Ze stejných příčin (cévní mozková příhoda, úraz, nádor…) může být narušena i motorická realizace řeči - jedná se však o jinou poruchu řeči (dysartrii) - terapie pak bude zaměřena zcela odlišně. Je úkolem klinického logopeda od sebe jednotlivé poruchy rozeznat a navrhnout vhodná cvičení. Kombinace afázie a dysartrie je možná.

Neschopnost slovo vybavit či mu rozumět samo o sobě neznamená narušení mentálních schopností!!!!

Příčinou afázie je poškození řečových center - zpravidla v levé mozkové hemisféře. Důvodem poškození může být cévní mozková příhoda, úraz, nádor, zánět ad.

Cévní mozková příhoda:
- narušení přívodu kyslíku ucpáním cévy (ischemie)
- krvácení (hemoragie)

 brain

Některé části mozku zcela odumřou.

Některé části mozku trpí nedostatkem, ale přežijí, takové části se mohou uzdravit!!

 

 

Klub - skupinová setkání osob s afázií

přijďte mezi nás vždy:
v pondělí v 16:00 či
ve čtvrtek v 9:00 nebo v 11:00
do Občanského sdružení 3P,
Wuchterlova 11,
Praha 6 - Dejvice
mapa

Základní rady pro komunikaci s osobou s afázií

Zeptejte se logopedky
Logopedky OS Klub Afasie Vám odpoví na vaše dotazy ohledně afázie, logopedické péče, skupinových setkání ad.

Banner
KLUB AFASIE
 S využitím Joomla, ionFiles, Kunena